Author: Juho Toivola

Miksi ehdokasviestintä epäonnistuu aina, paitsi sattumalta?

Viestinnän professori Osmo A. Wiio kehitti 1900-luvulla joukon ”viestinnän laiksi” kutsumiaan periaatteita. Nämä periaatteet soveltuvat erinomaisesti kuvaamaan myös sitä, miksi rekrytointiin liittyvä ehdokasviestintä niin usein koetaan ehdokkaiden taholta huonoksi tai...

Kannattaako rekrytoida ilman kasvokkaista tapaamista?

Tänä vuonna yhä useampi organisaatio ja rekrytoiva lähijohtaja on joutunut sen tilanteen eteen, että päätös uuden työntekijän palkkaamisesta on pitänyt tehdä ilman mahdollisuutta tavata kasvokkain, muuten kuin videoyhteydellä. Tässä kirjoituksessa...

Henkilövalintojen kova kolmikko: strukturoitu haastattelu, kykytesti ja työsimulaatio

Kun tehdään henkilövalintoja esimerkiksi rekrytoinnin yhteydessä, pyritään yleensä ennustamaan sitä, pärjäisikö ja viihtyisikö henkilö tehtävässä. Tällaisen ennusteen osuvuutta kutsutaan henkilövalintatutkimuksessa ennustevaliditeetiksi. Erilaisilla valintamenetelmillä on eri suuruinen ennustevaliditeetti. Korkea ennustevaliditeetti on...

Näin soitat hyvän ja hyödyllisen referenssipuhelun

Suosittelijoiden tai referenssin antajien pyytäminen on yleinen käytäntö rekrytoinnissa. Usein tämän tiedonhankintaväylän potentiaali jää kuitenkin hyödyntämättä. Tässä kirjoituksessa annan sinulle kymmenen vinkkiä hyödyllisempien referenssipuheluiden soittamiseen....

Näin annat palautteen ei-valitulle ehdokkaalle

Yksi rekrytoiville organisaatioille eniten pään vaivaa tuottavista asioista on työnhakijoille ja ehdokkaille annettava palaute. Mikä olisi siihen oikea hetki ja mitä palautteen tulisi sisältää? Tässä kirjoituksessa avaan omia havaintojani siitä,...

Tarttuvilla ideoilla tehoja työnantajamarkkinointiin

Yksi modernin bisneskirjallisuuden klassikoista on Chip ja Dan Heathin vuonna 2007 julkaistu ”Made to stick”, jossa esitellään kuuden kohdan SUCCES-malli. SUCCES on akronyymi sanoista Simple, Unexpected, Concrete, Credible, Emotional ja...

Millainen on hyvä ehdokaskokemuskysely?

Ehdokaskokemus on yksi tärkeimmistä työnantajakuvan muokkaajista, ja siksi siihen kannattaa panostaa, mikäli haluaa parantaa omaa kiinnostavuuttaan ja houkuttelevuuttaan työpaikkana. Ehdokaskokemuksella tarkoitetaan sitä tunteiden ja ajatusten kokonaisuutta, joka ehdokkaalle syntyy osallistuessaan...

Toimiva kumppanuus EB-työssä on kaikkea muuta kuin logosponsorointia

Työnantajakuvatyössä tai ”employer brandingissa” on jo pitkään hyödynnetty kumppanuuksia esimerkiksi korkeakoulujen, opiskelijajärjestöjen tai ammatillisten verkostojen kanssa. Kumppanuuksia ja verkostoja hyödyntämällä pyritään esimerkiksi tavoittamaan kohderyhmään paremmin, tai vahvistamaan keskeisten työnantajaviestin uskottavuutta....

Viisi tapaa varmistaa strateginen ote työnantajabrändäykseen

Työnantajabrändäys (employer branding) tarkoittaa tavoitteellista työskentelyä sen eteen, että yritys tai muu organisaatio herättäisi valitussa työntekijäkohderyhmässä positiivisia tunteita, ja erottuisi työnantajana edukseen. Työnantajabrändiä voidaan rakentaa sekä suhteessa nykyisiin työntekijöihin, että...

Sata toimivaa haastattelukysymystä työhaastatteluihin

Monet meistä pääsevät työssään pitämään työhaastatteluja. Jos kaipaat lisää hyviä kysymyksiä haastattelurunkoosi, niin tässä on sata toimivaksi testattua voimakysymystä, joilla saat keskustelua ohjailtua haluamaasi suuntaan. Itse kysyisin jokaisesta teemasta tai...

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä haluamallasi tavalla