Strateginen Employer Branding 18.3.2022

Yhden päivän tehokurssi

Koulutuksen esittely

Tervetuloa mukaan kurssille, jossa perehdymme ja syvennymme nykyaikaiseen työnantajamielikuvatyöhön.

Kurssi sopii hyvin esimerkiksi rekrytoinnin, HR:n tai markkinoinnin ammattilaiselle, joka haluaa kattavan ja ytimekkään perehdytyksen työnantajamielikuvatyöhön (Employer Branding).

Näin kattavaa ja tiivistä tehopakettia työnantajamielikuvatyöstä on harvoin tarjolla!

Kurssin jälkeen osallistujalla on riittävät perusvalmiudet seuraaviin asioihin:

 • työnantajamielikuvatyön kohderyhmän määrittäminen ja
 • kohderyhmäymmärryksen syventäminen
 • työnantajamaineen mittaaminen sekä ulkoisten ja sisäisten
 • työnantajamielikuvatutkimusten hyödyntäminen
 • työnantajan arvolupauksen työstäminen, konkretisointi ja viestintä
 • työnantajamielikuvatyön neljän kivijalan toteuttaminen ja seuranta

Lisäksi osallistujilla on koulutuksen jälkeen:

 • kyky määritellä oman organisaationsa työnantajan arvolupaus
 • kyky suunnitella ja toteuttaa työnantajamielikuvan kehittymistä tukevia aktiviteetteja

Koulutus on yhdistelmä teoriaa ja käytäntöä. Osallistujat saavat kaikki olennaiset tiedot työnantajamielikuvatyöstä ymmärrettävässä muodossa esitettyinä, ja pääsevät lisäksi harjoittelemaan käytännössä kaikkia kurssilla käsiteltäviä asioita, oman organisaationsa näkökulmasta.

Paikka ja aika

Koulutus pidetään HUONE Kamppi -tapahtumahotellissa (Malminkatu 30, Helsinki) perjantaina 18.3.2022.

Kenelle?

Kurssi sopii erityisen hyvin esimerkiksi…

 • rekrytoinnin ammattilaisille (inhouse-rekrytoija tai rekrytointikonsultti)
 • henkilöstöpäälliköille tai henkilöstökoordinaattoreille
 • johtajille tai yrittäjille, jotka haluavat ymmärtää ja kehittää yrityksen työnantajamainetta
 • muille henkilöille, jotka vastaavat työnantajamielikuvan kehittämisestä osana työtehtäviään

Kouluttajan esittely

Kouluttajana toimii kokenut työnantajamielikuvan kehittäjä Juho Toivola, joka on laatinut useiden eri organisaatioiden työnantajamielikuvastrategian, ja johtanut työnantajamielikuvan kehittämistä mm. Finnairilla ja Elisalla. Juholla on poikkeuksellisen laaja osaaminen rekrytoinnin eri osa-alueilta, ja yli kymmenen vuoden työkokemus alalta.

Koulutuksen ohjelma

8:30 Aamupalaa tarjolla
9:00 Aloitus ja esittäytyminen
9:15 – 10:00 Kohderyhmäymmärrys strategisen työnantajamielikuvatyön pohjana

 • Keitä me tarvitsemme menestyäksemme?
 • Mitä nuo ihmiset arvostavat? Missä he ovat nyt?
 • Keiden kanssa kilpailemme samojen ihmisten huomiosta?
 • Millä muut tuota huomiota tavoittelevat?

10:00 – 10:30 Työnantajamaineen selvittäminen ja mittaaminen

 • ulkoiset maine- ja mielikuvatutkimukset: millaisia tutkimuksia markkinoilla on tarjolla?
 • sisäiset työntekijätutkimukset: miten tämä kannattaa käytännössä toteuttaa?

10:30 – 10:45 Kahvitauko
10:45 – 12:00 Työnantajan arvolupaus (Employer Value Proposition, EVP)

 • erottuvuus, uskottavuus, kiinnostavuus, kestävyys ja sisäinen totuus
 • tavoitteellinen kehittyminen ja muutokset kohti parempaa
 • arvolupauksen kärki, tukielementit ja käytännön aktiviteetit

12:30 – 13:30 Buffetlounas
13:30 – 14:30 Työnantajamielikuvatyön neljä kivijalkaa

Kivijalka 1: sisäinen työnantajamielikuva ja kulttuurin johtaminen

 • sisäisen suositteluhalukkuuden ja työntekijälähettilyyden seuranta
 • kulttuurin johtamisen, liiketoimintamenestyksen ja työnantajamielikuvatyön kolmiomalli
 • kehitystavoitteiden ja painopisteiden asettaminen sisäisen työnantajamielikuvan pohjalta

Kivijalka 2: kumppanuudet ja verkostot

 • osaajatarpeen kannalta olennaisimpien kumppanien tunnistaminen
 • kumppanuussopimusten tekeminen, kumppanihallinta ja kumppanuuksien täysimittainen hyödyntäminen
 • olennaisten ammatillisten verkostojen tunnistaminen ja hyödyntäminen työnantajamielikuvan kehittämisessä

14:30 – 14:45 Kahvitauko
14:45 – 15:45 Työnantajamielikuvatyön neljä kivijalkaa (jatkuu)

Kivijalka 3: työnantajamarkkinointi ja -viestintä

 • Työnantajaviestinnän ja -markkinoinnin vuosikello ja sisältösuunnitelma
 • Kampanjoiden tavoitteet, mittarit ja analysointi
 • Muun viestinnän ja työnantajaviestinnän vuoropuhelu ja koordinointi
 • Urasivujen, sosiaalisen median ja fyysisten medioiden (printti, toimitilat, ajoneuvot, vaatteet) hyödyntäminen

Kivijalka 4: hakijakokemuksen johtaminen ja kehittäminen

 • työnhakijat työnantajamaineen äänitorvina ja keskeisinä mielipidevaikuttajina
 • käytännön esimerkkejä hakijakokemusten vaikutuksesta työnantajamielikuvaan
 • hakijakokemuksen systemaattinen kehittäminen ja kehittymisen seuranta

15:45 Yhteenveto ja kurssitodistusten jako

Suosituksia Strateginen Employer Branding -kurssin käyneiltä

Hinta ja ilmoittautuminen

Kurssin hinta on 1000 € + alv (24%). Se sisältää kaikki kurssin materiaalit, ja itse koulutuksen tarjoiluineen. Kurssi laskutetaan yhdessä erässä ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Ilmoittaudu kurssille viimeistään 27.2.2022.

Kurssin järjestäjä varaa oikeuden perua kurssin, mikäli viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä ei ole ilmoittautunut minimimäärää kurssilaisia.

Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään (27.2.2022) mennessä. Tämän jälkeen ilmoittautumista ei enää voi perua, mutta on mahdollista vaihtaa kurssipaikka toiselle henkilölle.

Mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää koulutuksesta, voit olla yhteydessä Juhoon (+358 50 506 6362, juho@juhotoivola.fi).

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä haluamallasi tavalla

Haluatko vinkkejä ja työkaluja joiden avulla menestyt paremmin rekrytoinnin parissa?