Palvelut

Soveltuvuusarvioinnit

Soveltuvuusarvioinnit

Tarvitsetko tukea päätöksentekoon rekrytoinnissa? Haluatko saada kokonaisvaltaisemman kuvan johtamistasi ihmisistä? Soveltuvuusarvioinnin avulla pääset eteenpäin!

Olen tehnyt vuosien varrella yli 2000 psykologista soveltuvuusarviointia, työskennellen suoraan henkilökohtaisesti eri kansainvälisille asiakasorganisaatioille sekä alihankkijana useille eri konsulttifirmoille. 

Hinnat

  • Toinen mielipide (pelkkä haastattelu): 1000€ (+ alv 24%)
  • Psykologinen soveltuvuusarviointi asiantuntija- tai päällikkötehtäviin: 1500€ (+ alv 24%)
  • Psykologinen soveltuvuusarviointi johtotehtäviin: 2000€ (+alv 24%)

Menetelmät

Käytän seuraavia menetelmiä monimenetelmäisissä soveltuvuusarvioinneissani:

  • Kompetenssipohjaiset strukturoidut haastattelut (perustuen sovittuihin kompetensseihin)
  • Roolikohtaiset case-tehtävät ja työsimulaatiot (sovitaan etukäteen asiakkaan kanssa)
  • Työpersoonallisuus-, motivaatio-, ja arvokartoitukset
  • Luotettavuuden ja eettisyyden kartoitukset
  • Kykytestit (looginen, numeerinen ja verbaalinen päättelykyky)
  • Kielitestit (suullinen ja kirjallinen: englanti, suomi ja ruotsi)

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä haluamallasi tavalla

Haluatko vinkkejä ja työkaluja joiden avulla menestyt paremmin rekrytoinnin parissa?